ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಒಂದು ಮನೆ ಖರೀದಿಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ಮನೆ ಖರೀದಿ

ಅವರನ್ನು ನಗರದ ಎಂದು ಕೂಪನ್ಗಳು

ನೀವು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಐದು ನೂರು ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಡಾಲರ್. ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತೆರಿಗೆ ಆವರಣ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮೂಲಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಟ್ಟು ಹಕ್ಕು ವಿನಾಯಿತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಡಾಲರ್, ವಿನಾಯಿತಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಡಾಲರ್. ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ತೆರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹೋಮ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಂದ: ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅಪರೂಪದ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಹುಶಃ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿರುವುದರ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡಮಾನ ಆಸಕ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳು: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀವು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿರುವುದರ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಈ ಮರೆಯಲಾರೆ ಅರ್ಜಿ. ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಹ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿರುವುದರ ತಡವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ. ಜನವರಿ ನಂತರ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷದ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಐಆರ್ಎಸ್ ರೂಪ, ವಿವರಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀವು ಹಣ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ. ಸಹ ಸೇರಿವೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ನೀವು ಹಣ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಚ್ಚುವ. ಸಾಲದಾತರು ಸೇರಿವೆ ಆಸಕ್ತಿ ಭಾಗಶಃ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅಡಮಾನ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಚ್ಚುವ. ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಇದು ಮೇಲೆ ವಸಾಹತು ಶೀಟ್. ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಅಡಮಾನ ಬ್ರೋಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಔಟ್ ನೀವು. ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ, ಈ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಅಡಮಾನ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಗಳು. (ನೋಡಿ ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡಮಾನ ಆಸಕ್ತಿ), ನೀವು ಹಣ ಪಾವತಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಇದೆ ಕಳೆಯಬಹುದಾದ, ತುಂಬಾ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಭರವಸೆಯ ಖಾತೆಯನ್ನು, ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೂಪ. ನೀವು ಪಾವತಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪುರಸಭೆ, ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮನೆ, ಆ ಸೇರಿವೆ ಪಾವತಿ ಹಾಗೂ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ವಸಾಹತು ಶೀಟ್. ನೀವು ಹಣ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಮರುಹಣಕಾಸನ್ನು. ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಲೆಯ ಸಾಲ. ನೀವು ಹಣ, ಡಾಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಪುಟ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಪುಟ, ಅಥವಾ ಡಾಲರ್. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀಡಿದರು ಸಾಲ ಹಣ ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು, ನೀವು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿ. ನೀವು ಮರುಸಾಲ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ, ಅಥವಾ ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮನೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಲೈನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವಿನಾಯಿತಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಡಮಾನ ಪಾವತಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸಾಲ. ನೀವು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿರುವುದರ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿ. ನೀವು ಐದು ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಪಾವತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಳೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಡಾಲರ್. (ನೋಡಿ ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರೈಮರ್ ಗೃಹ ಮಾಲೀಕರ) ವೇಳೆ ನೀವು ಸಾಲದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಅಥವಾ ನಂತರ, ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿರುವುದರ ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಅಡಮಾನ ವಿಮೆ ಪಾವತಿ. ಸಾಲದಾತರು ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರು ಸಾಲಗಾರರು ಪತನವಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಡಿಮೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ, ಡಾಲರ್, ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ವಿನಾಯಿತಿ. ಮೇಲೆ, ಡಾಲರ್, ನಿರ್ಣಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್. ನೀವು ಮದುವೆಯಾದ ವೇಳೆ, ಮಿತಿ ಇದೆ, ಡಾಲರ್. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಮರೆಯಲಾರೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ನೀವು ಇರಬಹುದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾರಾಟ. ನೀವು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮತ್ತು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮಾರಾಟ ಮೊದಲು, ನೀವು ಮರೆಯಲಾರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮೊದಲ, ಡಾಲರ್ ಲಾಭ. ನೀವು ಮದುವೆಯಾದ ವೇಳೆ, ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬಲ್ಸ್, ಡಾಲರ್, ಆದರೆ ಎರಡೂ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೀವು ಸಹ ಇರಬಹುದು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಭಾಗ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭಿಕ ಕಾರಣ ವಿಚ್ಛೇದನ, ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ. (ಮಾರಾಟಗಾರರು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಓದುವ ಇವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಒಂದು ಮನೆ) ಸಹಜವಾಗಿ, ಇದು ಎಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ವೇಳೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ದರು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು, ಆದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಮನೆಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ — ಇಂತಹ ಒಂದು ಭೂಶಾಖದ ಶಾಖ ಪಂಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀವು ಅರ್ಹತೆ ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೂವತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನ ವೆಚ್ಚ. ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ. ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತೆರಿಗೆ ಆವರಣ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪಾವತಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡಮಾನ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು. ಇಲ್ಲ ಬಲೆಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಾಲವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಿದೆ, ಇದುವರೆಗಿನ, ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸರಿಸಲು. ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಡಮಾನ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾವತಿ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಯೋಜನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ. ಸಹಜವಾಗಿ, ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ